Видео - 8 февруари 2013 - задача 1 - без SASS/LESS - Жоро

Видео към лекцията "Подготовка за изпит - практическо решаване на задачи" от курса CSS стилизиране - януари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=An2CzkobQxQ