Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "HTML5 на всички браузъри" от курса Декември 2013 - Уеб front-end разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=b-_RjkMaaLI