Видео - Ивайло Кенов

Видео към лекцията "CSS Boiler plates" от курса Декември 2013 - Уеб front-end разработка.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=KCsdtl8VpFc