Видео - 7 януари 2014 - Владислав Карамфилов

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=f1Vk03lzwc8