Видео - 14 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/B3gAPVaFIHY