Видео - Ивайло Кенов - Въведение в .NET колекциите (бонус лекция)

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/n3-qRS0IFbI