Видео - Николай Костов - Multiverse Communication

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# част 2 - декември 2013.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/cEFG5vN0tAA