Active Directory - Part2

Видео към лекцията "7. Active Directory Domain Services (Part 2)" от курса Windows системна администрация.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/cWIJ5ysaeSU