Видео - 28 януари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Задача 3 - Грип" от курса Януари 2014 - Алчни алгоритми и евристики.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=PXeiA-fMvX4