Видео - 28 януари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Задача 6 - Пак ли?" от курса Януари 2014 - Алчни алгоритми и евристики.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1RP735ryew4