Видео - 29 януари 2014 - Дончо

Видео към лекцията "Сложни функции" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QSVMLEVo7OQ