Видео - 18 февруари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част I" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ZZ9ptKjrqFc