Видео - 20 февруари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част II" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=80-0wJBfrqA