Видео - 30 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част I" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/zDhrq_kRhVw