Видео - 29 януари 2014 - Ники

Видео към лекцията "Представяне на курса по ООП" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/iN55zvD3Bjo