Видео - 30 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Шаблони в JavaScript" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=iB2QeQ0GN5A