Видео - 28 януари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 4 - Реконструкция" от курса Януари 2014 - Алчни алгоритми и евристики.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/Z8GgRsSvZk0