Видео - 3 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част II" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/audPGB9yQdk