Видео - 29 април 2013 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Изключения в JavaScript" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=spw26H3yaYE