Видео - 25 февруари 2013 - Жоро

Видео към лекцията "Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=U92XlhbwzbI