Видео - 6 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/nJQUBX8e5uA