Видео - Дончо Минков - януари 2014

Видео към лекцията "Наследяване в JS OOP" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=VqSQrnRW4vE