Видео - Дончо Минков - 31 януари 2014

Видео към лекцията "Компонентно теставе с Jasmine" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=XQaVyq8erwY