Видео - Дончо Минков - 30 януари 2014 г.

Видео към лекцията "JavaScript OOP" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8_qR81qIyQg