Видео - Дончо Минков - януари 2014 г.

Видео към лекцията "Създаване на играта "Змия" - Демонстрация на живо" от курса Януари 2014 - Обектно-ориентирано програмиране с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=ZrY19NEad9M