Видео - 10 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част I" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/JqV0S6Yhp08