Видео - 11 февруари 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част I" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Zt9XBDXK28Y