Видео - 13 февруари 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част II" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/wnqfjs3-NG4