Видео - 27 февруари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част I" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qZ71WALqDHk