Видео - 6 март 2013 - Ники

Видео към лекцията "Обща система от типове в .NET" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jtrdlAryXzU