Видео - 19 февруари 2014 - Жоро

Видео към лекцията "Практическа работилница по ООП" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=QRWc0o77EHk