Видео - 18 февруари 2014 - Ники

Видео към лекцията "Обща система от типове в .NET" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/SeEJAttHp10