Видео - War Machines - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за изпит по ООП" от курса ООП - февруари 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eMY_IpfLhqk