Видео - 12 март 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Основи на Уеб" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2hJeY_-qun8