Видео - 12 март 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Представяне на курса" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uFTuVAq7K7w