Видео - 2 ноември 2012 - Жоро

Видео към лекцията "Въведение в HTML" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=8eJvYvCy-bA