Видео - 17 март 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Таблици в HTML" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/oEScjMq9Hfw