Видео - 19 септември 2012 - Николай Костов

Видео към лекцията "Основи на Уеб" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=-QPE8j77zic