Видео - 18 март 2014 - Ники

Видео към лекцията "Въведение в HTML" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eMg_R7_hLaA