Видео - 23 ноември 2012 - Жоро

Видео към лекцията "Подготовка за тест" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fWFdgBmpknQ