Видео - 19 март 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Семантичен HTML" от курса HTML основи - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/XC9IktE-WgE