Видео

Видео към лекцията "Дървовидни контейнери, итератори, алгоритми и функтори в STL" от курса Март 2014 - Algo Basics - STL за напреднали.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=GJfJ5HSyfYg