Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Въведение в KendoUI" от курса Март 2014 - Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=m0J39x7Bp-M