Видео - Дончо Минков

Видео към лекцията "Създаване на SPA приложение с KendoUI" от курса Март 2014 - Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zPQ6e5yA7FI