Видео - Ивайло - Част 1

Видео към лекцията "AngularJS - Контролери и маркъп" от курса Март 2014 - Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/v3xcZENrSAU