Видео - Ивайло

Видео към лекцията "AngularJS - Routing" от курса Март 2014 - Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DY-ZGxysN2Y