Видео - 31 март 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "CSS - селектори, стилове, класове" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/cUaimuq0LGU