Видео - 1 април 2014 - Павел Колев

Видео към лекцията "CSS - селектори, стилове, класове" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KhfxfoUf4_k