Видео - Ивайло - Част 2

Видео към лекцията "AngularJS - Контролери и маркъп" от курса Март 2014 - Single-page приложения с JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/-GPecYSf_pI