Плейлист с всички видеа от курса

Видео към лекцията "CSS - представяне на курса" от курса CSS стилизиране - март 2014.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O3jSJs7F5I4&list=PLF4lVL1sPDSklEh73OS9ulOZJLRZq2cCJ